Σεμινάρια

Διαλέξεις - Ομιλίες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινωνία


Ενημερωτικές Διαλέξεις γύρω από την Κώφωση


Οι θεματικές ενότητες των διαλέξεων απευθύνονται σε άτομα που έχουν στο οικογενειακό, φιλικό  ή εργασιακό τους περιβάλλον κωφούς ή είναι άτομα με ιδιαίτερες ευαισθησίες και ενδιαφέροντα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ: 6 ΩΡΕΣ


Πρώτη μέρα (3ΩΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ):
α) Θεωρία γύρω από την Κώφωση, γνώρισε την κοινότητα των κωφών (1ΩΡΑ).
β) Πρακτικές επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους (1 ΩΡΑ).
γ) Deaf Awareness (1 ΩΡΑ)


Δεύτερη μέρα (3ΩΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ):
α) Η διαφορετικότητα (Κωφοί - Βαρήκοοι - Κωφοί με ακουστικά - κωφοί με
                                   Κοχλιακό εμφύτευμα) (1 ΩΡΑ)
β) Σύντομο μάθημα νοηματικής για βασική επικοινωνία (2 ΩΡΕΣ).


Συντονισμός και επιμέλεια: Ηands Up

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (6 ΩΡΕΣ)

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ: 60 ΕΥΡΩ για μερικές κατηγορίες (ενδεικτικά: συνταξιούχοι, φοιτητές, άνεργοι).


                                                            ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ