Ποιοι Είμαστε

Ειδικότητες

Σεμινάρια

Διαλέξεις - Ομιλίες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινωνία

Κηπουρική στην πόλη

Στόχος  &  Περιεχόμενα

Να μεταβιβάσει γνώσεις σε  ερασιτέχνες  κηπουρούς ,για   διατροφική αυτάρκεια  σε επίπεδο νοικοκυριού. Στόχος η θεραπευτική κηπουρική  με την παραγωγή κηπευτικών και ανθέων  για ψυχαγωγικό σκοπό   σε ερασιτέχνες.
Αναλύονται τεχνικά  στοιχεία   παραγωγής κηπευτικών 

Απευθύνεται σε

Σε  ερασιτέχνες  παραγωγούς αλλά και σε   νέους & νέες   κηπουρούς της πόλης

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Παρασκευή 17/02/2017  -  4 ώρες

Κόστος: 60€

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος